Lidmaatschap HAV

Toekomstige evenementen

Meest recente verslagen

Verslag categorieën

Indien gewenst kunt u zich op deze pagina onder de tekst direct online inschrijven middels het online lidmaatschapsformulier. Zo hoeft u geen inschrijfformulier te downloaden.

In ruil voor uw Lidmaatschap van onze vereniging zorgen wij voor:

 • zes maal per jaar een uitgave van ons verenigingsblad
 • het organiseren van ritten, landelijk of per district
 • het bijhouden en aanvullen van een technisch archief
 • het organiseren van filmavonden of lezingen
 • het onderhouden van kontakten met andere verenigingen
 • als u het leuk vindt plaatsen wij een afbeelding van uw
  oldtimer(s) in de HAV-Varia en/of op de HAV-Website,
  maar dat is zeker geen verplichting!

Automatische incassoFactuur of acceptgiro.
Contributie per jaar€ 40,00€ 42,50
eenmalig inschrijfgeld€ 12,00€ 12,00
Totaal eerste jaar€ 52,00€ 54,50

Wijze van betaling (a, b of c):

a. Het totaalbedrag van € 52,00, respectievelijk € 54,50 is contant voldaan.
b. Het totaal bedrag van € 52,00 respectievelijk € 54,50 wordt binnen 14 dagen overgemaakt op
bankrekening NL78 RABO 0136 3400 08 t.n.v. de HAV Penningmeester te Nijverdal.
c. Automatische incasso van de contributie vergemakkelijkt de administratie van de vereniging. U kunt ons hiertoe machtigen op het aanmeldingsformulier.

Klik hier om de flyer van onze overkoepelende organisatie, De HAV, te downloaden

Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden om lid te worden van onze overkoepelende vereniging, De HAV. Dit formulier vult u in en stuurt u op aan onze penningmeester:

Piet Zeilstra
Jac. van Houtestraat 12-4
7442 NC Nijverdal
tel. 06-2260 9506
email: penningmeester@de-hav.nl

Hieronder kunt u, indien gewenst, het lidmaatschapsformulier ook online invullen en versturen.

  Vul hieronder het merk,type,uitvoering en het bouwjaar in van de in uw bezit zijnde voertuigen.:

  Ook ontvangen wij graag enkele foto's van uw voertuig(en).Geaccepteerde bestandsformaten: jpg, jpeg, png, gif. Maximaal 3 Mb per file. Maximaal 6 foto,s.

  del

  del

  del

  del

  del

  del

  Foto toevoegen

  Ik machtig De Hav het inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie, middels automatische incasso, af te schrijven van onderstaand rekeningnummer.Ik betaal op een andere wijze dan via automatische incasso.

  (IBAN)bankrekeningnummer (Alleen invullen bij betaling via automatische incasso)

  Sponsors van De HAV – Vrachtwagengroep